Wij leveren world class event support

‘Wij leveren world class event support ‘

Met een volledige focus op zijn bedrijf The Support Group start voor Marcel Elbertse een nieuw hoofdstuk. Daarin wil hij niet alleen de (live) entertainmentwereld een nieuwe impuls geven, maar ook zijn vleugels uitslaan. Het uiteindelijke doel is dat alle bedrijven die onder de The Support Group-vlag vallen wereldwijd tot de beste behoren. “Het zou prachtig zijn als de naam The Support Group als een soort kwaliteitskeurmerk gezien gaat worden.”

DOOR: EDGAR KRUIZE

Marcel Elbertse beweegt zich het liefst op de achtergrond. In die hoedanigheid is hij al jaren een relatief stille kracht achter ’s werelds grootste events en heeft hij gewerkt met de groten der aarde. “Dat begon begin jaren negentig al, toen ik met drive-in shows bezig was en daarmee op hockeyfeesten en in voetbalkantines draaide”, zegt hij. “Vrij gelijktijdig kwam de house op en in die hoek was het voor iedereen pionieren op alle gebieden. Ik kwam met de jongens van ID&T in contact, waardoor ik tijdens de eerste Thunderdome in het Thialf stadion het licht en geluid kon gaan doen. Dat was voor mij de start van een professionele carrière in deze branche, waarbij ik mij aanvankelijk richtte op licht en geluid. Ik startte het bedrijf Backstage, dat later fuseerde met StagePro, en daarmee hebben we altijd voorop gelopen. We investeerden in 1998 bijvoorbeeld in het L-Acoustics systeem, waardoor we ook buiten de dance aan de slag konden voor onder meer Metallica, Phil Collins, Lenny Kravitz, noem maar op.”

‘Ons logo moet als een kwaliteitskeurmerk worden gezien en The Support Group moet bekend komen te staan als een krachtige partij, die continu de lat voor iedereen een beetje hoger legt’

Bevlogenheid

ID&T is sinds die eerste Thunderdome een vaste waarde gebleven in het leven van Elbertse. Hij verkocht zijn aandelen van StagePro in 2005 en werd door Duncan Stutterheim en Wouter Tavecchio bij ID&T binnengehaald. “Toen zij in 2006 Q-dance met ID&T fuseerden, kreeg ik de mogelijkheid partner te worden. Ik was verantwoordelijk voor de volledige productietak, waarmee we events als bijvoorbeeld Sensation, Defqon.1 en Mysteryland internationaal neerzetten. Er waren op dat moment twintig aandeelhouders, met wie we heel gepassioneerde en emotionele aandeelhoudersvergaderingen hadden. Alles vanuit de passie om het zo goed mogelijk te doen. Die bevlogenheid was – hoewel we het uiteraard niet altijd met elkaar eens waren – heel bijzonder.” In 2013 meldde SFX zich, werd ID&T overgenomen en werd Elbertse Chief Operating Officer Europe. Hij kijkt daar met gemengde gevoelens op terug. “We gingen erin om onze ambities waar te maken. Maar al snel brokkelde het vriendschappelijke gevoel dat we met zijn allen hadden af, onder alle druk en de keuzes die werden gemaakt.”

intern als extern. Op veel vlakken is nog een enorme winst te behalen, denk aan gebie ­ den als veiligheid, snelheid, efficiëntie en mobiel gebruik.” Velthuis: “Dat tools en applicaties steeds vaker mobiel worden gebruikt, is natuur ­ lijk niet iets van de laatste jaren, maar je ziet dat veel eventmanagementsyste ­ men op dit vlak achterblijven. Daarnaast zijn de veiligheids – en privacy -eisen be ­ hoorlijk aangescherpt. Neem bijvoor ­ beeld de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe die achterstand is veroorzaakt? Ik denk dat dat vooral te maken heeft met de stilstand die het gevolg was van de coronapandemie. Veel partijen waren huiverig om te inves ­ teren in nieuwe tools. Er is nog een grote inhaalslag te maken.” hoi

‘We leveren allereerst ‘world class event support’, maar kunnen en willen onze ogen ook niet sluiten voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’

Los van ID&T

Enkele jaren daarvoor, in 2010, startte Elbertse vanuit ID&T The Support Group. Dit naar aanleiding van een opdracht van SAIL Amsterdam. Zoals de naam al aangeeft, is The Support Group een bedrijf dat zich bezighoudt met de ondersteuning van een evenement op meerdere vlakken, zoals deco en techniek. “Ik heb het altijd een ‘achterkantbedrijf’ genoemd, waar ID&T een ‘voorkantbedrijf’ is. Wat wij doen, is niet direct zichtbaar voor de massa. En dat wat wel zichtbaar is, is niet te realiseren zonder de partijen die onder The Support Group hangen.” Als oprichter kon Elbertse in de nasleep van een reorganisatie bij SFX The Support Group volledig terugkopen. Nu runt hij het bedrijf, dat belangen heeft in een zestiental facilitaire en operationele partijen op het gebied van deco, techniek en food & beverage, samen met partners Duncan Stutterheim en Dick van Berkum. 2017 was daarbij voor Elbertse een overgangsjaar. In 2018 ligt zijn volledige focus op het zetten van volgende stappen met The Support Group. “Ik heb 2017 nodig gehad om los te komen van ID&T. Dat bedoel ik niet negatief, het is een prachtig bedrijf en er is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gebeurd. Ik ben er emotioneel nauw bij betrokken en wil mijn werkzaamheden daar zo goed mogelijk afronden. Ze blijven een belangrijke klant, dus helemaal loslaten hoeft niet. Ik heb vooral heel veel zin om de komende tijd de volledige focus op The Support Group te houden, daarmee het evenementenlandschap verder te professionaliseren en boven alles leuke dingen te doen met leuke mensen.”

Sterke ideeën

Innovatie is een van de middelen om die professionaliseringsslag te bereiken én tegelijkertijd leuke dingen te doen, stelt Elbertse. “We hebben hele sterke ideeën over hoe we deze branche naar een hoger plan kunnen tillen en hopen de plannen daarvoor in 2018 verder uit te kunnen rollen met de diverse partijen die onder The Support Group vallen. De focus ligt daarbij op deco, food & beverage en productie. In die drie segmenten is heel goed te innoveren en kunnen ontwikkelingen uit de evenementenwereld doorstromen in de ‘echte wereld’. Vandaar dat we sterke banden met Open-House hebben. Neem het koelingssysteem van ICEK, dat momenteel de wereld verovert en zelfs in Wembley wordt geïntroduceerd. Of het schoolmaaltijdenproject waarmee hulp is verleend op SintMaarten. Dat is een goed voorbeeld van de manier waarop je de expertise en knowhow uit de evenementenwereld over het efficiënt cateren van grote groepen mensen op locatie kunt doorvertalen om van de wereld een betere plek te maken. Daar geloven wij met The Support Group enorm in. We leveren in de eerste plaats ‘world class event support’, maar kunnen en willen onze ogen niet sluiten voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Mondiale ambities

The Support Group denkt op ieder vlak groot en wil een vooraanstaande naam worden in de internationale evenementenwereld. Samenwerking is daarbij van levensbelang. Elbertse stelt dat de sleutelfiguren binnen de bedrijven die onder The Support Group vallen de mogelijkheid krijgen om aandeelhouder te worden, een volgende stap is die het bedrijf zet. “Op die manier willen we de rol en inbreng van al die partijen onderstrepen en bouwen we verder aan een gezamenlijk belang”, zegt Elbertse. “We hebben met dit bedrijf altijd op wereldniveau samengewerkt, op de grootste evenementenlocaties, met wereldartiesten, op grootse festivals en zelfs in klassieke producties als opera’s. De ambitie is om ons op het wereldtoneel te blijven profileren, van de openingsceremonie van de Olympische Spelen tot SAIL Amsterdam. Voor mij persoonlijk is het nu de uitdaging om ook wat meer mezelf daarbij op de voorgrond te zetten. Zoals gezegd werk ik graag op de achtergrond. Om onze ambities waar te gaan maken, zal ik wat vaker op de voorgrond moeten treden. Gelukkig weet ik waar ik het voor doe. Ons logo moet een kwaliteitskeurmerk worden en The Support Group moet bekend komen te staan als een krachtige partij, die continu de lat voor iedereen een stuk hoger legt.” ◾

Tags: No tags

Comments are closed.