Eventcampus voor educatie, innovatie en operatie

Eventcampus voor educatie, innovatie en operatie

Twee van de belangrijkste thema’s in de festivalwereld uit het voorbije kalenderjaar waren duurzaamheid en het grote personeelstekort na de coronacrisis. De stichting Open-House had in 2019 al plannen om deze en andere prangende vraagstukken uit de evenementensector te tackelen met een opleidingsprogramma. In de tussentijd is niet stilgezeten. “Dat het door COVID-19 alleen maar urgenter werd en we daarmee de spijker op z’n kop sloegen, hadden wij niet kunnen vermoeden”, aldus bestuurslid Marcel Elbertse.

DOOR: PIERRE OITMANN

Marcel Elbertse is een bekende ondernemer uit de evenementenbranche. Zo kennen we hem als oprichter van The Support Group, dat wereldwijd helpt bij het organiseren en realiseren van grootscheepse evenementen als SAIL Amsterdam en Sensation. The Support Group was aanvankelijk onderdeel van ID&T en is sinds 2017 een eigen holding. Daarnaast is Elbertse bestuurslid van de stichting Open-House, dat zich met de innovatie van de evenementenbranche bezighoudt. Elbertse: “Stichting Open-House is in 2014 opgericht zodat we samenwerkingen kunnen opzoeken met de overheid, zogenoemde publiek-private samenwerkingen. We hebben een aantal mooie projecten kunnen doen voorafgaand aan de COVIDpandemie. Vanuit Open-House zijn er verschillende bedrijven ontstaan in de evenementenbranche. Ook hebben we projecten met het Rode Kruis gedaan. Nadat een orkaan over St. Maarten trok, zijn we gaan helpen met het opbouwen daar, samen met het Rode Kruis. Open-House was toen de verbinding vanuit de evenementenbranche naar deze hulporganisatie. Zij leerden van ons en wij van hen.”

Ondersteuning nodig

Terwijl de evenementenindustrie gedurende de lockdowns op slot moest, werd vanuit Open-House het initiatief Fieldlab Evenementen opgezet, in samenwerking met andere partijen uit de branche en ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en J&V. “Hierin werden overheid, evenementen en wetenschap bij elkaar gezet”, legt Elbertse uit. “Daar hebben we hele mooie resultaten mee behaald, al is daar helaas niet voldoende uitgehaald en mee gedaan. Nu, na COVID, is de concurrentiepositie van de branche zwakker geworden. Dat merken we doordat we overal een groot personeelstekort hebben en we moeten circulair. Het is zelfs zo dat het kan gebeuren dat bepaalde evenementen geen doorgang kunnen vinden vanwege het stikstofprobleem.” Open-House wil deze issues aanpakken door wederom een privaat-publieke samenwerking op te zetten. “We gaan zoeken naar mogelijkheden waar de publieke sector ons in kan ondersteunen, want deze grote vraagstukken kunnen wij niet alleen oplossen als branche. Zeker niet met de klappen die wij de afgelopen twee jaar hebben gekregen. Daar hebben we ondersteuning bij nodig. De overheid stelt geld beschikbaar en wij moeten ook investeren.”

‘Over een paar jaar willen wij een kenniscentrum voor de evenementenbranche hebben staan waarin educatie, innovatie en operatie bij elkaar komen’

Marcel Elbertse

Schoolverlaters enthousiasmeren

Die investeringen bestaan door bijvoorbeeld op locaties, op evenemententerreinen of bij organisaties ruimte beschikbaar te stellen voor het testen en ontwikkelen van innovaties, stelt Elbertse. Daarnaast gaat de stichting jongeren werven. “We willen schoolverlaters weer enthousiast maken voor de evenementenbranche. Die moeten we ook de ruimte geven zodat ze kunnen proeven aan de evenementenbranche en er weer een gevoel bij krijgen en denken: ‘Dit is leuk, hier wil ik mee verder.’ We zijn een opleidingsprogramma op aan het zetten om de branche met dit soort zaken te helpen.” Dit voor zowel jongeren die onderwijs niet altijd kan vasthouden als voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers. “Aan de ene kant zijn er meer mensen nodig, aan de andere kant zoeken we naar manieren zodat we minder mensen nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van crowdcontrol of security. Dus dat we tien poppetjes kunnen terugbrengen naar vijf poppetjes, maar de veiligheid moet wel overeind blijven staan. Dus, op wat voor manier kunnen we innovaties creëren om veiligheid te garanderen? Maar dat kunnen ook innovaties zijn op digitaal gebied, zoals bij Formule 1 nu gebeurt om de beleving interessant te maken voor kijkers thuis. Want als het interessant is voor het publiek door op een digitale manier een event beter te verzorgen, worden de sponsoring en mediaaandacht daarvoor ook groter.”

Alles onder één dak

Een jaar geleden was op de cover van EB Live al een luchtfoto te zien van de eventcampus behorende bij dit opleidingstraject. De exacte naam en locatie van deze eventcampus worden echter pas in maart 2023 offi cieel onthuld, laat Elbertse weten. “In één pand in Nederland gaan we innovatie, educatie en operatie samenbrengen onder één dak. Onder operatie verstaan we operationele bedrijven die actief zijn in de evenementenbranche; innovatie, het werven op opleidingen en we gaan selecteren zodat we bij mensen uitkomen met een goed idee die de mogelijkheid krijgen die innovatie verder te ontwikkelen en uit te zetten; en omdat het onder hetzelfde dak zit als operatie, zijn ze veel sneller met de mogelijkheid om het in de markt uit te proberen. Een goed idee moet eerst een paar keer op z’n gezicht gaan voor het écht een goed idee is. Daarmee willen we de afstand die jongeren hebben tot de arbeidsmarkt gaan verkleinen. Omdat alles onder hetzelfde dak zit, is het makkelijk om ze bij een operationeel bedrijf te plaatsen en zo stage te laten lopen en te laten proeven aan de evenementenbranche.” Bij dit plan zijn de grotere festivals aangesloten. “Je kan achter de bar van Lowlands of Mysteryland beginnen om te proeven hoe de sfeer is in de evenementenbranche en van daaruit doorgroeien naar tal van posities die er in de branche zijn.”

Tienduizend jongeren

Voorafgaand aan de coronaperiode zag Elbertse al dat de aanwas van jonge werkkrachten bij festivals afnam. Vanwege de lockdowns in de afgelopen twee jaar heeft dat een absoluut dieptepunt bereikt, zoals EB Live afgelopen voorjaar al beschreef. “We hopen de positie in de internationale evenementenbranche weer te gaan innemen en de evenementenbranche weer interessant te maken. In mijn ID&T-tijd hoefden we geen mensen te werven. We hoefden echt geen advertenties te zetten. In tegenstelling zelfs; tegen mensen die bij ons aanklopten, moesten we zeggen: ‘Sorry, we hebben geen baan.’ Daar wil je weer naartoe, dat het weer hot is.” De eventcampus is een leuke, betrouwbare plek, die de toekomstige toevoer van inventieve creatievelingen, behulpzaam barpersoneel en behendige bouwers op evenementen veilig moet stellen. “Over een paar jaar willen wij een kenniscentrum voor de evenementenbranche hebben staan waarin educatie, innovatie en operatie bij elkaar komen en waarmee we de evenementenbranche versterken. We willen tienduizend jongeren enthousiasmeren en in een periode van twee, drie jaar begeleiden om via dit systeem toekomstperspectief in de evenementenbranche te vinden.”

Tags: No tags

Comments are closed.