Kennis en houvast in snel veranderende tijden

Kennis en houvast in snel veranderende tijden

Als de afgelopen maanden één ding hebben getoond, dan is het wel hoe belangrijk het is om het samenbrengen van grote(re) groepen mensen veilig te organiseren. SKILLS Crowd Management, een onafhankelijk onderdeel binnen The Support Group, is al jaren een professionele
partner voor (grootschalige) evenementen en onderscheidt zich door evenementen op het gebied van crowd management gedurende het hele traject te ondersteunen.

DOOR: EDGAR KRUIZE

Het komende jaar zal veiligheid en oog voor bezoekersstromen alleen maar belangrijker worden en voor veel organisatoren is het belang om daarvoor de juiste mensen op de juiste plek te hebben groter dan ooit”, zo stelt Eric Keijer van SKILLS Crowd Management. “Wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat de hele branche door de coronamaatregelen een fl inke reset heeft gehad. Vrijwel ieder evenement doet een klein stapje terug en is wat voorzichtiger omdat ze niet precies weten welke regels gaan gelden tijdens komend evenementenseizoen.” SKILLS Crowd Management anticipeert daar echter nu al op, aldus Robbert Stolwijk, Risk & Crowd Safety Manager. “Wij sorteren voor op alle mogelijke regelgeving en hebben meerdere scenario’s klaarliggen die we uit kunnen rollen zodra dat noodzakelijk is. Het afgelopen jaar hebben we dan ook veel ervaring op kunnen doen dankzij onze betrokkenheid bij de Fieldlab Evenementen. Je merkt dat organisatoren op zoek zijn naar kennis en houvast, wij kunnen hen dat ook in snel veranderende tijden bieden.”

Strakke planning

SKILLS Crowd Management is voor een keur aan partijen in de evenementenbranche, van festivals en tentoonstellingen tot beurzen en sportevenementen, een sparringpartner op het gebied van crowd management en evenementenveiligheid. Dat betekent dat het bedrijf indien gewenst het hele traject op zich neemt, van operationele begeleiding, advies en planning tot de inzet van professionals op de evenementen zelf. “Waarbij wij altijd van een zo realistisch mogelijk scenario uitgaan, met helder inzicht in de mogelijke risico’s, de inzet van een effectieve organisatie, strakke planning en het adviseren of uit handen nemen van administratie, zoals vergunningsaanvragen”, legt Iris Kamphorst, Risk & Crowd Safety Manager, uit. “Wat je ziet is dat we de kennis en ervaring die we als bedrijf hebben opgedaan in de evenementenbranche steeds breder in kunnen zetten omdat het vanaf een evenement goed is door te vertalen de maatschappij in. Zo hebben wij bijvoorbeeld toen de scholen weer open mochten een coördinerende rol vervuld op de UvA, waar veilige bezoekersstromen moesten worden gecreëerd en waar studenten zich aan de coronamaatregelen moesten houden.”

Goed georganiseerde demonstratie

Keijer voegt toe dat de expertise van SKILLS Crowd Management het afgelopen jaar bij diverse XL-teststraten in is gezet, maar ook bij evenementen in A’DAM Toren die binnen de geldende coronamaatregelen plaats moesten vinden. “Logistiek een uitdaging omdat in beide gevallen publiek zich op zulke plekken ‘anders’ beweegt dan op een regulier evenement, maar wij zijn als bedrijf bij uitstek in staat om zulke dingen in goede banen te leiden.” Een ander voorbeeld is de begeleiding van de Unmute Us-protestmarsen in de hoofdstad. Die zijn eveneens ‘afwijkend’ van reguliere evenementen, maar de manier waarop SKILLS Crowd Management het oppakte bleek ook afwijkend voor de ordehandhavers van de stad Amsterdam. “Normaliter staan er dan ineens duizenden mensen in de stad bij een betoging en moeten zij daar mee om zien te gaan. Wij konden vooraf een heel draaiboek overhandigen, konden exact aangeven hoe laat er waar mensen waren, men had de telefoonnummers van verantwoordelijken, et cetera. We kregen letterlijk te horen dat men nog nooit zo’n goed georganiseerde demonstratie had meegemaakt.”

‘Wat er volgend jaar ook gebeurt, we zijn er klaar voor’

Eric Keijer

In dienst van het publiek

Crowd Safety Manager Mitchell Martens stelt dat SKILLS Crowd Management in de plannen die worden gemaakt het publiek centraal stelt en vanuit de manier waarop zij bewegen over een evenement of locatie wordt nagedacht. “Evenementen draaien in eerste instantie bezoekersbeleving, maar soms spelen er andere zaken mee. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Serious Request, dat dit jaar weer rond een glazen huis wordt georganiseerd. De rol van het publiek staat daar in dienst van de radio- en televisieregistratie en is dus – nog even los van de aantallen – signifi cant anders dan publiek op bijvoorbeeld Mysteryland of Defqon.1. De Floriade, waar we in 2022 de operationele begeleiding doen en waarvoor we in het voortraject de vergunningsaanvragen verzorgen, is ook weer een volledig ander evenement. Daar moet je dus met de manier waarop je de bezoekersstromen controleert en kanaliseert steeds weer op een heel andere manier mee omgaan. Het is maatwerk.”

Vergunningsbegeleiding

Naast het publiek, staat ook de omgeving van een evenement steeds vaker centraal. Of het nu natuur is waar rekening me gehouden dient te worden, of omwonenden die potentieel last hebben van geluids- of bezoekersoverlast. “Wij gaan daar secuur mee om en begeleiden organisatoren op ieder vlak”, aldus Martens. “Niet iedereen heeft de juiste kennis op het gebied van vergunningstrajecten.” Kamphorst geeft aan dat SKILLS Crowd Management niet alleen die expertise heeft, maar ook daar vooruitdenkt. “De komende jaren ga je stikstofeisen bijvoorbeeld steeds nadrukkelijker terugzien in het vergunningstraject, de wet natuurbescherming wordt ook steeds belangrijker. Het hele vergunningstraject wordt steeds complexer. Wij zijn daar op dagelijkse basis mee bezig, waar een organisator zich hier wellicht maar eens per jaar over hoeft te buigen. Dus we zijn heel goed in staat te adviseren en mee te denken, ook dat is een rol die wij op ons kunnen nemen.”

Kwaliteit hooghouden

Hoe het evenementenjaar er in 2022 uit gaat zien, blijft met de immer veranderende coronaregels koffi edik kijken. SKILLS Crowd Management is er echter klaar voor. Stolwijk geeft aan dat het bedrijf ziet dat er wellicht een krapte is ontstaan op de personeelsmarkt, maar dat ook dat wordt ondervangen. “Die krapte op de arbeidsmarkt, daar heeft iedereen mee te maken. Dat is niet alleen een probleem van bedrijven die zich met crowd control bezighouden, maar het speelt in veel sectoren. Uiteraard is het zaak om de kwaliteit hoog te houden, maar dat doe je ook door als bedrijf heel secuur te kijken welke poppetjes je op welke plek zet. Daarnaast zien we nu al dat niet ieder evenement direct terugkeert naar 100% hoe het voor de coronatijd was. Dat zal ook impact hebben op de hoeveelheid personeel dat nodig is.” Keijer: “Iedereen accepteert dat de terugkeer naar ‘het oude normaal’ een stapsgewijs proces is en we zullen komend jaar nog steeds relatief vaak te maken gaan krijgen met last minute wijzigingen en veranderende regels. SKILLS Crowd Management is er echter klaar voor en heeft het afgelopen jaar al bewezen hoe snel we kunnen schakelen. De dag na eerste versoepelingen werkten we al op een evenement met 20.000 man in Amsterdam, waar bij iedereen de QR-code werd gescand. Tijdens ADE hebben we succesvol vijf volle evenementendagen gedraaid, met alle logistieke uitdagingen van dien. Wat er volgend jaar ook gebeurt, we zijn er klaar voor.”

Tags: No tags

Comments are closed.